نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

برای شرکت در مسابقات می بایست موارد زیر به صورت متوالی انجام پذیرد

1-در قسمت منابع مسابقات کتاب ومنبع الکترونیکی مسابقه را دریافت و مطالعه نمایید سعی کنید این مرحله را با دقت انجام دهید و با آمادگی کامل در مسابقه شرکت نمایید چرا که هر نفر فقط یکبار می تواند درهرمسابقه شرکت نماید.

2-بعد از مطالعه کتاب در قسمت ورود می بایست با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شوید چنانچه برای اولین بار است که در مسابقات شرکت می کنید می بایست در قسمت ایجاد حساب جدید مشخصات خود را وارد نموده و ثبت نام نمایید سعی نمایید اطلاعات خود را بطور کامل و صحیح وارد نمایید تا چنانچه برنده مسابقه شده اید حقی از شما ضایع نشود.

3-بعد از ورود در صفحه «شرکت در مسابقات» مسابقات فعال را شما می توانید مشاهده و شرکت نمایید.

4-مسابقات در زمان محدود تعریف شده است یعنی در فقط زمان معین شده می توانید شرکت نمایید.

5-چنانچه در مسابقه شرکت کردید می بایست در زمان مشخص شده به سوالات پاسخ دهید و چنانچه از ادامه مسابقه منصرف شدید امکان شرکت دوباره در آن مسابقه وجود ندارد پس سعی نمایید با آمادگی کامل وارد مسابقه شوید.