نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

برای شرکت در مسابقات می بایست موارد زیر به صورت متوالی انجام پذیرد

1-در قسمت منابع مسابقات کتاب ومنبع الکترونیکی مسابقه را دریافت و مطالعه نمایید سعی کنید این مرحله را با دقت انجام دهید و با آمادگی کامل در مسابقه شرکت نمایید چرا که هر نفر فقط یکبار می تواند درهرمسابقه شرکت نماید.

2-بعد از مطالعه کتاب در قسمت ورود می بایست با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شوید چنانچه برای اولین بار است که در مسابقات شرکت می کنید می بایست در قسمت ایجاد حساب جدید مشخصات خود را وارد نموده و ثبت نام نمایید سعی نمایید اطلاعات خود را بطور کامل و صحیح وارد نمایید تا چنانچه برنده مسابقه شده اید حقی از شما ضایع نشود.

3-بعد از ورود در صفحه «شرکت در مسابقات» مسابقات فعال را شما می توانید مشاهده و شرکت نمایید.

4-مسابقات در زمان محدود تعریف شده است یعنی در فقط زمان معین شده می توانید شرکت نمایید.

5-چنانچه در مسابقه شرکت کردید می بایست در زمان مشخص شده به سوالات پاسخ دهید و چنانچه از ادامه مسابقه منصرف شدید امکان شرکت دوباره در آن مسابقه وجود ندارد پس سعی نمایید با آمادگی کامل وارد مسابقه شوید.

مدیریت مسابقه مدیریت مسابقه

شما هنوز با احراز هویت وارد سامانه نشده اید.