منابع مسابقات منابع مسابقات

 

جزوه «حقوق بشر؛ ایران و آمریکا» گزیده بیانات رهبر انقلاب در خصوص حقوق بشر آمریکایی

 

دانلود کتاب